Edukacija Hrabrog telefona u Dječjem vrtiću Drniš

Objavljeno u Novosti

U sklopu Erasmus+ projekta Dare2See u kojem je Dječji vrtić Drniš partner, održana je "Edukacija o problematici zlostavljanja i zanemarivanja djece izvan školskog i vrtićkog okruženja". Edukaciju su održale Hana Hrpka, prof. psihologije, Maja Vukmanić Rajter, prof. socijalne pedagogije i Ana Orlić, mag. psych. iz Hrabrog telefona u Zagrebu.

Edukacija je održana 24. i 25. listopada u odgojiteljskoj sobi Dječjeg vrtića Drniš, a namijenjena je odgojiteljima i stručnim suradnicima. Tijekom dvodnevne edukacije djelatnici Dječjeg vrtića Drniš stekli su teorijska i praktična znanja o vrstama, indikatorima i posljedicama zlostavljanja i zanemarivanja, o zakonskim propisima te ulozi vrtića u prevenciji i zaštiti od nasilja.

Pratite nas na Facebook-u i Twitter-u!