Donacija knjiga Dječjem vrtiću Drniš

Objavljeno u Novosti

Narodna knjižnica Drniš povodom obilježavanja Međunarodnog dana darivanja knjiga, organizirala je akciju prikupljanja knjiga i slikovnica za djecu.

Pod geslom "Čitam, dam, sretan sam - svoju knjigu daruj tuđe srce obraduj" u knjižnicu su pristigle 73 knjige i slikovnice. Narodna knjižnica Drniš donirala ih je područnom odjeljenju Dječjeg vrtića Drniš, odgojnim skupinama u Drinovcima.

Cilj je u najranijoj dobi potaknuti kod djece ljubav prema knjizi i čitanju.

Zahvaljujemo se na darovanim knjigama i kvalitetnoj suradnji s djelatnicima Narodne knjižnice Drniš.

Pedagoginja
Jasminka Dereta, dipl.ped.soc.

Pratite nas na Facebook-u i Twitter-u!