Međunarodni likovni natječaj "Zeleni koraci"

Objavljeno u Novosti

Europe Direct Slavonski Brod organizirao je Međunarodni likovni natječaj "Zeleni koraci". Namjera je doprinijeti Europskom zelenom planu i poticati djecu na likovno izražavanje o vrijednostima važnim za budućnost - očuvanje zdravlja, prirodne baštine, bioraznolikost.

Iz Dječjeg vrtića Drniš sa sa svojim radom sudjelovao je dječak Toma Pokrovac iz Područnog odjeljenja Oklaj. U dogovoru sa odgojiteljicom Danijelom odabrao je temu "Pruži Zemlji ruku".

Pratite nas na Facebook-u i Twitter-u!