PROJEKT: Potok, potočić

Objavljeno u Projekti

Odgojna skupina: "Ribice" (2012./2013.)

Odgojiteljice: Anita Čupić i Renata Vlaić

Zadaće

 • Spoznati važnost vode za život
 • Usvajanje novih saznanja o flori i fauni u potoku i oko njega, a i prirodi šire
 • Poticati aktivan istraživački odnos prema okolini
 • Poticati suradničko učenje kroz svakodnevne interakcije
 • Poticati i razvijati kreativnost
 • Poticati i razvijati odgovoran odnos djeteta prema okolini
 • Ostvariti suradnju s društvenom zajednicom

PROJEKT: Naše malo kazalište

Objavljeno u Projekti

Odgojna skupina: "Krijesnice" (2012./2013.)

Odgojiteljica: Vesna Vranjković

Zadaće:  

 • Zadovoljiti potrebe djece za igrom i zabavom
 • Poticati radosnu atmosferu, osjećaj za smiješno
 • Poticati verbalnu komunikaciju, izražavanje svoga mišljenja, želja i emocija
 • Poticanje slušanja što drugi govori
 • Razvoj pozitivne slike o sebi
 • Razvoj osjećaja pripadnosti, vrijednosti
 • Pomoću lutke omogućiti djeci riješavanje konflikata i strahova

PROJEKT: Moje tijelo

Objavljeno u Projekti

Odgojna skupina: "Ježići", Gradac (2012./2013.)

Odgojiteljica: Anja Matić

Zadaće:  

 • Saznanja o dijelovima tijela i njihovom položaju, izgled i funkcija pojedinih organa, funkcija osjetila
 • Stjecanje novih saznanja, pojmova i bogaćenje riječnika
 • Približiti i razlikovati pravilnu i nepravilnu prehranu
 • Upoznavanje zanimanja liječnik
 • Istraživanje, poticanje na samostalno razmišljanje i logičko zaključivanje
 • Poticanje na suradničke odnose
 • širenje općih znanja
 • Kreativno likovno, glazbeno i govorno stvaralaštvo

PROJEKT: Likovne aktivnosti kod djece mlađe vrtićke dobi

Objavljeno u Projekti

Odgojna skupina: "Sunce" (2012./2013.)

Odgojiteljice: Vesna Čupić i Tomislava Vlaić

Zadaće:

 • Upoznavanje s likovnim materijalima i tehnikama
 • Upoznavanje s poznatim likovnim djelima i umjetnicima
 • Poticati pozitivan odnos prema umjetnosti I umjetničkim vrijednostima
 • Usvajanje znakova i simbola vizualne komunikacije, osjetljivost za boje (prepoznavanje i imenovanje), oblik, teksturu, prostor, ritam, simetriju
 • Poticati razvoj psihofizičkih funkcija djeteta, osjet vida, dodira,razvoj motorike, fine muskulature šake
 • Razvoj poćetne osjetljivosti za crtu, razlikovanje i imenovanje crta
 • Razvoj početne osjetljivosti za volume I prostor (modeliranje), prostorni odnosi i orijentacija u prostoru
 • Poticanje mišljenja, pamćenja, percipiranja, mašte, emocije, interesa
 • Razvoj pozitivnog odnosa prema radu, inicijativnosti, upornosti, samostalnosti

PROJEKT: Čuvajte nas, pazite nas

Objavljeno u Projekti

Odgojna skupina: "Medvjedići" (2012./2013.)

Odgojiteljice: Anita Matić i Tea Marin

Zadaće:

 • Stjecanje osnovnih znanja o prometu, upoznavanje osnovnih pravila prometa
 • Obogaćivanje iskustava djece pravilnim predodžbama i doživljajima svijeta oko sebe
 • Osposobljavanje za lakše sudjelovanje u svojoj okolini koje je promet sastavni dio
 • Usvajanje neophodnih i najosnovnijih pravila i navika o ponašanju u prometu 
 • Poticanje snalaženja u prometu

Pratite nas na Facebook-u i Twitter-u!